top of page

Trance:

Det er for dig som ønsker en endnu mere direkte udveksling med den åndelige verden og dig selv. I trance er min personlighed minimeret til at være den rummende kanal for de åndelge agenters personligheder. Det er åndernes personligheder (ikke kun mine guiders, det kan også være dine egne guider eller afdødes personligheder), du møder og har en udveksling med modsat ex til afdødekontakt hvor det er den afdødes personlighed der kommunikere med mig, hvor jeg så fortæller videre til dig modtageren. Når jeg er i trance styrer jeg overhovedet ikke, hvem der gør hvad og hvorfor.

Tegning med clairvoyante beskeder:

I trancetegning overgiver jeg mig til mere tjenende til ånderne. Styringen og udførelsen er i åndernes kontrol. Hvor min personlighed trække sig tilbage og giver plads til ånderne kan komme og låne mig som instrument og tegne det de vil have igennem. Når ånderne er færdige med den første del af tegningen, trækker ånderne sig tilbage igen og jeg får lov af ånderne til at åbne mine øjne, og jeg fortsætter med at tegne det op, som der kommer frem, i det først tegnet, som assistent til ånderne. Jeg er ikke styrende og behandler ikke inspirationerne som indtryk, der skal laves om til udtryk på papiret af mig. Min rolle bliver ikke at processere indtrykkene i det analytiske sind, men at lade impulserne fra ånderne vandre mere direkte til de tegnende hænder. Så det som sker er, at jeg overgiver mig til ånderne og ånderne hengiver sig til tegningen gennem mig.

Når tegningen er færdiggjort trækker ånderne sig helt tilbage, og min personlighed og mentale energi kommer frem igen, og jeg er helt mig selv igen. Hvorefter jeg kan videregive de budskaber og beskeder der måttet være kommet frem i tegningen.

bottom of page