top of page

Jeg er uddannet lægeeskamineret fysiurgisk massør og autoriseret sosu assistent, og udfører sundhedsfaglige massageformer,  fysiurgisk, hotstone og helkrops, som er medvirkende til at få forløst en akut og kroniske smerter, og vedligeholdelse for krop og sindets ve og vel. Dette kan være altafgørende for den daglige funktionsniveau, hvor den daglige smerter niveau er hel eller delvist væk.  Ved at fastholde en jævnligt med forebyggende sundhedsfaglig massagebehandling opretholdes funktionsniveauet og bevægelsesfriheden.  Hvorved den daglige livsførelse og livskvalitet kan opnå det optimale niveau for den enkelte menneske, og bevægelsesfriheden bibeholdes.

Jeg mærker efter hvor der er spændinger og myoser og massere disse med forskellige massagegreb, og hele tiden har fokus på hvordan Du har det samtidig. 

Efter endt massagebehandling laver jeg oftest nogle udstrækninger omkring de muskelgrupper som jeg har masseret, giver gerne udstrækningsøvelser med hjem efter behov og forklarer hvordan de udføres så Du for den bedste virkning efterfølgende, og opnår en bedre heling af kroppen. 

Du føler som oftest en bedring af bevægelsesfriheden efter endt behandling hos mig. Du rådes efterfølgende til at drikke rigeligt med vand efter behandlingen, for at få skyllet affaldsstofferne ud, som er blevet frigivet under en massagebehandling, og mindske ømheden de næste 2 dage efter behandlingen, da dette oftest forekommer hos de fleste. Ømheden vil igen forsvinde efter disse 2 dage og Du vil mærke en forbedring i kroppen. 

Jeg udfører også helkrops massage, hvor der ikke laves dybdegående (fysiurgisk) massage. Efter denne behandling råder jeg også til at der drikkes rigeligt med vand efterfølgende da der er løsnet affaldsstoffer under denne massagebehandling.  

bottom of page